Manakah Yang Disebut Masjid al-Aqsa?

Manakah Yang Disebut Masjid al-Aqsa - Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan, ketika disebut Masjid al-Aqsa banyak orang menyangka bahwa Masjid al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatu Shakhrakh (Dome of The Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning) sebagai Maasjid al-Aqsa adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid al-Aqsa. Benarkah demikian?

Pendapat yang insya Allah lebih tepat adalah Masjid al-Aqsa al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatu Shakhrakh, al-Jami’ al-Qibli (inti dari Masjid al-Aqsa), dan Musholla al-Marwani. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini:
Ket:
1. al-Jami’ al-Qibli
2. Qubbatu Shakhrakh
3. Mushalla al-Marwani
4. Tembok ratapan Yahudi

Mudah-mudahan sekarang jelas bagi kita mana yang disebut dengan Masjid al-Aqsha al-Mubarak. (umroh plus aqsa)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »